About

We are a dynamic global company that offers the creative products with thoughtful design to Thailand and ASEAN market.

Maintaining the low impact on environment and keeping the waste to the minimum is our mission.

To improve the user experience, motivate the health consciousness, raise awareness of environmentally friendly lifestyle with social sustainability. ​​

Mountain People Planet

our TEA MISSION

All of our tea is truly based on 100% Thai-native products.  These tea are single-estate organic or hill-tribe wild heritage grades from Northern Thailand.  We will collaborate in product development and innovation to promote healthy tea, mountain conservation, community development in support of greater eco-social mission for ethical production and long term sustainability.

We aims to define and develop a new paradigm to disrupt the conventional food supply chain to help these disadvantaged hill farmers to engage beyond the confines of their local markets.  Many of these hill farmers are unable to sell their produce to further markets due to either remote distances and/or lack of product development. Hence, Specialty Story/TEAorganiquecreated this unique “mountain-to-cup” platform to bridge and connect the hill people with the eco-conscious consumers.

การดื่มชาในวัฒนธรรมไทยนั้น โดยทั่วๆไป เรามักจะคิดว่า ชาที่เรารู้จัก คือ เป็น ชาที่ผลิตและนำเข้าจาก ต่างประเทศ เช่นไต้หวัน จีน หรือ ชาจากแถบประเทศทางตะวันตก ในการที่จะตามหา ชา ที่ปลูกและผลิตในเมืองไทย ที่ได้คุณภาพเทียบเท่านานาชาติเป็นภารกิจที่ท้าทาย 

เราอาจจะรู้จักแค่ว่า มีชาที่ผลิตในเมืองไทย เป็นชาที่มาจากต้นเมี่ยง (ชาพันธุ์อัสสัม) ที่ขึ้นตามธรรมชาติ หรือชาที่ทำจากชาพันธุ์จีน จากสายพันธุ์ชาลูกผสมของไต้หวัน ซึ่งการปลูกและผลิตนั้น อยู่ที่บริเวณจังหวัดทางภาคเหนือของไทย 

แต่ถ้าเดินทางสูงขึ้นไปถึงระดับ 1,400 m. และลึกเข้าไปในป่าบนดอยสูง ( ดอยตุง ดอยวาวี และ ดอยปู่หมื่น) ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีต้นชาโบราณเก่าแก่ อายุเกินตั้งแต่ 200 ปี ไปจนถึง 800 ปี พื้นที่บนดอยและในภูเขาสูงนี้ เป็นพื้นที่ที่ยังเป็นออแกนิคส์อย่างแท้จริง ดิน น้ำ อากาศ มีความเหมาะสมในการเติบโตของต้นชาที่เป็น พืชพันธุ์พื้นถิ่นมาช้านาน ประกอบกับวัฒนธรรมการผลิตชาที่ถ่ายทอดต่อๆกันมาของ ชุมชนชาวเผ่าท้องถิ่น ชุมชนลาหู่ อาข่า และ คนไทยเชื้อสายจีนที่เติบโตในพื้นที่นี้มามากกว่า สองเจเนอเรชั่น ทำให้พื้นที่บนดอยสูงเหล่านี้ เป็นพื้นที่ชั้นเยี่ยมในการปลูกและผลิตชา

แต่ชาที่มาจากต้นพันธุ์ดี หากไม่ได้รับการ หมัก คั่ว แปรรูปที่เหมาะสม (ซึ่งมีต้นทุนในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ”เซียนชา” (Tea master)จากเมืองจีน หรือ จากไต้หวัน) ท้ายสุดแล้ว ก็มีโอกาสได้แค่กลายไปเป็น “วัตถุดิบ” ในการผลิต ชาทั่วๆไป ที่ผลิตส่งให้กับพ่อค้า หรือ นักธุรกิจที่เป็นคนตั้งกลไกทางราคา และผูกขาดทางการตลาด 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่บนดอยสูงเหล่านี้ เริ่มถูกรุกล้ำเข้ามาด้วยความต้องการทางการตลาดของระบบทุน และระบบเกษตรกรรมพันธสัญญา ต้นชาป่าในพื้นที่เริ่มถูกโค่น ตัด ถาง และ เผา เพื่อเอาพื้นที่มาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชพันธุ์พื้นถิ่น ทำให้เกิดปัญหา พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ดินเสื่อม และ ความสมดุลย์ของผืนป่าถูกทำลายไป 

นี่เป็นที่มาของ ภารกิจ Mountain People Planet( ป่า คน โลก) ที่ทาง Specialty Story / TEAorganiqueร่วมกันพัฒนา สร้างองค์ความรู้ และ ส่งเสริมการผลิต ชาออแกนิคส์คุณภาพสูง เต็มใบเต็มดอก ร่วมกับชุมชนบนดอยสูงเหล่านี้ เพื่อสนับสนุนสังคมนิเวศและการผลิตเชิงจริยธรรม เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

ชาดีจากผืนป่าในดอยสูงของไทย ”รสชาติจากดอย และป่า” ที่เรานำมาเสนอผ่าน Mountain to Cup Experience 

จิบ “ยอดชา” ชั้นดีที่ ปลูกและผลิต ในเมืองไทยแบบออแกนิคส์100% (ACT-EU Certified)   ยอดชาป่า whole leaf คุณภาพสูง คั่วสดและบรรจุที่ ดอยแม่สลอง (โรงงานรับรองโดยมาตรฐาน organic) พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการดื่มชาแบบKung Fu Tea Ceremony รูปแบบการชงและเสิร์ฟชาที่เก่าแก่ที่สุด ต้นตำรับของพิธีกรรมการชงชาของนานาวัฒนธรรม

นอกจากความรื่นรมย์ที่เกิดขึ้นจากการจิบชาแต่ละถ้วยแล้วท่านยังได้ร่วมส่งแรงกระเพื่อมให้เกิดการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนที่ร่วมพัฒนาชาด้วยกันในโครงการนี้

แบ่งเวลามาจิบชาร่วมกัน แบ่งปัน-รับฟังเรื่องราวดีๆ ที่มีมากกว่า “ชา” แต่คือ ภารกิจทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุน ผลิตภัณท์ชาไทยคุณภาพสูงด้วยกันได้

*ชาบางตัวเป็นชาดีที่หายากมาก และถือว่าเป็น ชาที่ผลิตได้ค่อนข้างจำกัดในโลกนี้ เฉพาะพื้นที่ที่เป็นออแกนิคส์จริงๆเท่านั้น ที่จะมีสภาพแวดล้อมให้มีชา ประเภทนี้ได้ เช่น Oriental Beauty (ระดับ AAA  Spring Season)ที่ผลิตในเมืองไทย 100%

ชาเหล่านี้ถือเป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศไทยเรา ถ่ายทอดและดูแลกันมาโดยชุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย เราจะร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมชาที่มีคุณภาพดี รวมไปถึงการอนุรักษ์ป่า และ ภูเขา พร้อมกับการพัฒนาชุมชนและการผลิตเชิงจริยธรรม เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว นี่คือพันธสัญญาของเรา 

S__8486975.jpg
Mountain-to-teacup_s.jpg
Tea mission5.png
Tea mission3.png
Tea mission4.png

About our TEAM

Kanjana (left), Director of Specialty Story, is a Creative Entrepreneur with over 20 years of experiences in industrial design and brand consulting. Her passion for building an ethically and socially responsible society has led her to join force with TEAorganique to work with hill tribe communities in Northern Thailand.  Leveraging her knowledge, she applies the art of design and branding philosophy to bring these projects to the market, preserving the traditional livelihoods of these hill communities as well as forest conservation, “one cuppa tea at a time.”

 

Daniel Choo (right) with over 25 years of management consulting experiences in the Asia Pacific region recently founded TEAorganique.  He spent last few years exploring these mountainous regions in Northern Thailand to understand and study their ways of life and approach to hill agriculture.  It led him to believe there are plenty of potentials that these mountain people can strive for great aspirations and goals, given their natural resources in the mountain.  Subsequently, he initiated a few charity cum community development projects to help them to improve and develop products for organic markets.

 

Sutthirot Chiratchayathitichot (middle) is the tea farmer in Mae Salong, Chaingrai  Thailand ; whose family started tea plantation 30 years ago and has converted into organic since 2011.  His farm is certified under ACT for IFOAM, EU and USDA. 

***

 

Other Agricultural organic farm for our Flower Tea and Herbal Tisane:

SUAN  BUACHOMPOO na Jomkiree

Support our organic and locally-grown tea from the Agricultural Social enterprise; Suan Bua Chompoo At Jomkiri , Chiangdao , Chaingmai Thailand 

Presented to you by Specialty Story’s social mission

“Mountain • People • Planet”

 

Our herbal tea are 100% organic and 

* No bleaching agent

* No sulphur added

* No preservative

* Naturally caffeine free

 

Sipping our herbal mountain tea collection ; full leave full flower, freshly brewed to your cup, this is not only just a cup of tea but it helps expanding our platform that bridge smaller Thai agricultural farmers to the world market

MSL-organic-team_TeaOrganique-Specialty-

Meet our team - Ah Qiang, Ah Liang and Ah Gor - who believe in organic principles and persevere throughout the last 10 years to continuously attain international standard of organic tea farming and production

Tea mission.png
Tea mission2.png
Organic herbal Flower tea-rose-05.jpg
Crysanthemum flower03.jpg
Organic herbal Flower tea-farm 04.jpg
Line whatapps.png